Matting AB är en av Sveriges största leverantörer och tillverkare av produkter för den ergonomiska arbetsplatsen samt mattor för alla miljöer.
Funktion, ergonomi och arbetsmiljö är företagets ledord.

www.matting.se