Hållbar inredning – Vad är det?

För oss innebär det möbler som håller en hög kvalité, vilket innebär att det kan återbrukas och användas om och om igen. Ett slutet kretslopp.

Hållbar inredning – ett möbelmässigt sätt att tänka ekologiskt och ekonomiskt.

”Återbruk” 

”Cirkulär ekonomi” 

 ”Hållbar inredning”  

”Cirkulärt flöde”

Vad betyder det och hur tillämpar Varubolaget det?

Cirkulärt flöde:

Produkten har en design och en utvecklingsprocess som tar hänsyn till framtida förändringar t.ex. förändrade estetiska, sociala, funktionella behov som kan uppstå över tid.

Har en tillräckligt lång fysisk livslängd för att bli ekonomiskt lönsam för den aktör som ser potential i en cirkulär affärsmodell där möbeln ingår.

Är konstruerad för att kunna repareras och uppgraderas komponentmässigt där det behövs.

Återbruk innebär:

Ny användare av produkten, eller ny användning, kallas ”återbruk”.

Att en möbel kan återbrukas, användas igen, av en ny kund när den första användaren inte längre behöver den, men även när man hittar en ny användning. Ibland kan det till och med vara så att en produkt i sitt andra liv kan användas med helt annan funktion.

Cirkulär Ekonomi:

Cirkulär ekonomi bygger på idén om att minskad miljöpåverkan och nya affärsmöjligheter kan uppnås genom effektivare och mer kortslutna materialkretslopp. Det bygger vidare på tidigare idéer med många namn; Kretsloppssamhället, Industriell ekologi och Avfallshierarkin. En viktig princip är att återanvändning och renovering premieras starkt framför material- och energiåtervinning.

Hållbar inredning:

Hållbarhetsbegreppet omfattar inte bara hur en produkt påverkar miljö och resurser, utan inkluderar även sociala och ekonomiska aspekter. När man gör en hållbarhetsbedömning kan det hända att olika hållbarhetsåtgärder är bra ur en aspekt men mindre bra ur en annan.

Varubolaget:

Vår affärsidé och strävan är att kunna erbjuda kunden produkter som i första hand är återbrukade. I andra hand nya möbler som håller sådan kvalitet att de är möjliga att återbruka i framtiden.

Vi erbjuder kundanpassade lösningar i avvecklingsprojekt där ledstjärnan är återbruk och miljöpåverkan är minimal.

I Sverige produceras det möbler för ca 23 miljarder kronor om året, där ungefär en fjärdedel består av kontorsmöbler.

Många kontorsmöbler av hög kvalitet används enbart i några år, för att sedan slängas då de blivit nötta & omoderna i sin design- eller helt enkelt på grund av att verksamheten & dess behov har förändrats. Samtidigt så beräknas kontorsmöbelproduktionen i Sverige bidra till kilmatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Det är lika mycket som 38 460 flygresor tur och retur till Thailand.

Hur ska vi kunna minska detta?

Svar är cirkulära möbelflöden – där möblerna renoveras, repareras & säljs på nytt. Analyser visar att det går att halvera resursförbrukningen & minska klimatpåverkan med 30 % i jämförelse med dagens linjära system där möbler produceras, används & slutligen slängs.

Varför ska jag som kund eller offentlig aktör anamma detta?

Som köpande organisation har ni möjlighet att stötta en hållbar utveckling genom att efterfråga cirkulära lösningar. Och det finns det många fördelar!

Reducera klimatpåverkan och resursanvändning

Det främsta målet med cirkulär ekonomi är att reducera miljöpåverkan av samhälletsaktiviteter. Och cirkulära flöden kan göra stor skillnad här! I en studie har RISE räknat på klimatpåverkan av möbler och visat att cirkulära lösningar ofta har 20 till 40 % lägre miljöpåverkan än det linjära alternativet. Detta beror framför allt på att man minskar behov av material såsom trä och stål. Enligt samma studie använder man ungefär 50 % mindre resurser genom cirkulära möbelflöden!

Spara på pengarna

Genom att köpa nya möbler av högre kvalité, som är designade för enkel renovering och lång livslängd, köpa återbrukat eller hyra sparar man oftast på pengarna jämfört med om man hade köpt nytt. Du kanske får högre transport-, flytt- eller inredningskostnader men sammantaget brukar det ändå löna sig.

Gör det snyggt

Att inreda cirkulärt kan innebära att man behöver investera mer i just inredningen så att nytt och återbrukat kan passa ihop. Eftersom man sparar på inköpspriset på varorna har man ofta råd att ta hjälp av professionella inredare som kan göra arbetsplatsen till en riktigt snygg, unik och trevlig plats att arbeta på.

Var stolta!

Det känns bra att arbeta på en arbetsplats som bidrar till samhällsomställningen mot ett mer hållbart samhälle. Studier visar att medarbetare ofta inte har något emot möbler som till exempel använts tidigare, så länge de är funktionella och fräscha. Tvärt om, kan en bra designad miljö baserad på återbrukade möbler leda till en extra stolthet och något man gärna visar upp och skryter med!

Tack till Cirkularitet.se för bra fakta.