Beskrivning

Hjul

B: 63 cm
H: 85 cm
D: 60 cm

Klisterlapparna som beskriver sorteringen går att byta..